Η ΑΒΥΣΣΟΣ

Ένα δοκίμιο γραμμένο για την εποχή μας και την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Κύριος άξονας της, η Τεχνολογία και η συνολική μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής κατάστασης. Η meta-verse ή αλλιώς μετα-συμπαντική πραγματικότητα εισάγει νέες συνθήκες ζωής στις οποίες καλούμαστε να προσαρμοστούμε και να αυτο-προσδιοριστούμε ως πολίτες, χρήστες, καταναλωτές και άνθρωποι. Το κείμενο στο σύνολό του προσεγγίζει με λεπτομέρειες την αβεβαιότητα που ζούμε στις αρχές του 21ου αιώνα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για να φτάσουμε στην επόμενη φάση.
Υπάρχουν πολλοί κόσμοι στο πλαίσιο που ζούμε και η αλλαγή είναι σαρωτική, αλλά όχι και ίση προς αυτούς που επηρεάζονται. Θέλουμε χρόνο για μία υπέρβαση που περιλαμβάνει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, για το οποίο είτε θα συμπράξουμε συνειδητά ή θα υποταχθούμε με φόβο και απάθεια. Οι πτυχές των ζητημάτων που εγείρονται είναι σύνθετες και ο αναγνώστης οφείλει να προβληματιστεί για το σήμερα και το κοντινό αύριο.
Ποιό κοινωνικό συμβόλαιο θέλουμε να υπογράψουμε και ποίοι είναι εκείνοι που θέτουν τους όρους και τους εφαρμόζουν στην πράξη; Ποιός είναι ο metaverse άνθρωπος; Από τι απειλείται και σε τι ωφελείται, κατά πόσο συμβάλλει στο σύνθετο status που οι Τεχνολογικοί γίγαντες ετοιμάζουν;
Σκοπός των συλλογισμών είναι η περιήγηση στην Άβυσσο, μια φυσική προέκταση του Σύμπαντος που υφιστάμεθα ως ιστορική, ψυχολογική και πνευματική έκφραση των τωρινών βιωμάτων μας.