Η Στέλλα Σουλιώτη γεννήθηκε στην Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντάχθηκε στην Βασιλική Αεροπορία Γυναικών.

Στη συνέχεια απέκτησε το πτυχίο Νομικής και εργάστηκε ως δικηγόρος.

Το 1960 διορίστηκε Υπουργός Δικαιοσύνης επί της  Κυβερνήσεως  που σχημάτισε ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ και το 1964 γίνεται και Υπουργός Υγείας.

Υπήρξε ειδική σύμβουλος 4 Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας και το 1984 παίρνει τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα.

Η Στέλλα Σουλιώτη εκτός από την πολιτική της πορεία, διετέλεσε πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού την περίοδο 1961-2004, αντιπρόεδρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου την περίοδο 1971-1978, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Οργανώσεως Γυναικών Δικηγόρων

Πρώτη γυναίκα Υπουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια προσωπικότητα μαχητική, ανήσυχη, λαμπρή.

Η Στέλλα Σουλιώτη, η μοναδική αυτή γυναίκα ήταν αδελφή του Μιχάλη Κακογιάννη.