ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  &  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΡΟΛΟΣ


Το σύγχρονο σχολείο οφείλει ν’ ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, να θέσει το μαθητή στο επίκεντρο των εξελίξεων και να συμβάλει στη διαμόρφωση δημιουργικού εκπαιδευτικού κλίματος «ανοικτών οριζόντων», που θα αναδεικνύει και θα προάγει διαχρονικές αξίες, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιεί ποικίλα σύγχρονα διδακτικά εργαλεία παράγοντας καινοτομία. Στόχοι αυτού του νέου σχολείου -ανάμεσα σε άλλους- είναι η προετοιμασία των νέων γενιών ώστε να μπορούν:

  • να πατούν στέρεα πάνω σε αξίες και αρχές που κάνουν κάθε νέο «πάνω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟ»
  • να ασκούν το ρόλο του υπεύθυνου πολίτη,
  • να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή,
  • να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, αυτόνομη δράση, συλλογικό και κοινωνικό πνεύμα

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τα νέα προγράμματα σπουδών δίνουν έμφαση στην πολιτιστική εκπαίδευση των μαθητών, ώστε τα θέματα πολιτισμού να διαπερνούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα με εγκάρσιο τρόπο, παράγοντας θετικά αποτελέσματα.  Η πολιτιστική και καλλιτεχνική εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και αξιών όπως ενδεικτικά, στην έκφραση και επικοινωνία, στην κριτική ικανότητα, την πρωτότυπη σκέψη που εκφράζει το άτομο αναπτύσσοντας την προσωπικότητά του και την αυτοεκτίμησή του, παράλληλα με την κατάκτηση της συλλογικής δημιουργίας. 

Το Πρόγραμμα «Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείο του 21ου αιώνα» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλέγματος αλληλοτροφοδοτούμενων εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων, με κεντρικό άξονα το Αρχαίο Δράμα, οι οποίες, τόσο μέσα από τις σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις του, όσο και μέσα από καινοτόμες παράλληλες ενέργειες, διαμορφώνουν τον οδικό χάρτη σύνδεσης της τυπικής και της διά βίου εκπαίδευσης, με τα διαχρονικά μηνύματα του αρχαίου δράματος και τη σύγχρονη πραγματικότητα.