Βαγγέλης Παπαθανασίου…

Βαγγέλης Παπαθανασίου…

Μουσική…

Φως….

Μια παρουσία που ξεπερνάει  τον χρόνο, το τώρα, το μέλλον

Πώς μπορεί να γράψει κάποιος για τον μεγάλο συνθέτη. Οι λέξεις που θα προσπαθήσουν να μπουν στο χαρτί φαίνονται μικρές… Οι έννοιες λίγες…

Όραμα… Πορεία… Επιτυχία… χωρίς παραχωρήσεις μέχρι το τέλος…

Η μουσική του στις δεκαετίες απλώθηκε πέρα όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης… στο σύμπαν.

Το ευχαριστώ λίγο, το δέος τεράστιο…

Βρήκε το φώς και το χάρισε απλόχερα σε όλους! Γι’ αυτό και έγινε πιο δυνατό!

Τεράστια η απουσία, αλλά οι Αθάνατοι δε φεύγουν ποτέ και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είναι ένας Αθάνατος Έλληνας, ένας Αθάνατος Πολίτης του κόσμου, Ένας Αθάνατος Καλλιτέχνης!