ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Event Calendar

Νοέ
5
Τρ
ΠΑΡΑ-ΜΥΘΕΟΜΑΙ – 10 ΧΡΟΝΙΑ
Νοέ 5 @ –

ΠΑΡΑ-ΜΥΘΕΟΜΑΙ – 10 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ  σε τρεις κύκλους

18:00 – 21:00

APPRENTICESHIP TRAINING TO THE ART OF ORAL NARRATIVE in three different parts

18:00 – 21:00

Νοέ
6
Τε
LULU – Φρανκ Βέντεκιντ | Θέατρο MCF
Νοέ 6 @ –

 

 

 

 

 

 

Φρανκ Βέντεκιντ – LULU – Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς
Από 6 Νοεμβρίου 2019 στο Θέατρο του MCF  |  Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 20:30
Σάββατο 2πλή παράσταση 18:00 & 21:00
Κυριακή 20:30
Τιμές εισιτηρίων
Κεντρικό τμήμα: 25€, 22€ μειωμένο Πλαϊνα τμήματα: 20€, 17€ μειωμέν0

Frank Wedekind-LULU-Adapted and directed by Yannis  Houvardas
Starting on Wednesday 6 November 2019 at the Theatre of MCF/
Every Wednesday-Thursday-Friday at 20:30
Every Suturday 2 performances at 18:00 & 21:00
Every Sunday at 20:30
Ticket prices:
Central Seats 25€,22€(Reduced Admission)/Side seats 20€, 17€(Reduced Admission)

Νοέ
7
Πε
LULU – Φρανκ Βέντεκιντ | Θέατρο MCF
Νοέ 7 @ –

 

 

 

 

 

 

Φρανκ Βέντεκιντ – LULU – Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς
Από 6 Νοεμβρίου 2019 στο Θέατρο του MCF  |  Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 20:30
Σάββατο 2πλή παράσταση 18:00 & 21:00
Κυριακή 20:30
Τιμές εισιτηρίων
Κεντρικό τμήμα: 25€, 22€ μειωμένο Πλαϊνα τμήματα: 20€, 17€ μειωμέν0

Frank Wedekind-LULU-Adapted and directed by Yannis  Houvardas
Starting on Wednesday 6 November 2019 at the Theatre of MCF/
Every Wednesday-Thursday-Friday at 20:30
Every Suturday 2 performances at 18:00 & 21:00
Every Sunday at 20:30
Ticket prices:
Central Seats 25€,22€(Reduced Admission)/Side seats 20€, 17€(Reduced Admission)

Νοέ
8
Πα
Μέγας Ιεροεξεταστής – Δαιμονισμένοι | ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
Νοέ 8 @ – Δεκ 1 @

 

Από Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019
Στον ειδικά διαμορφωμένο Υπόγειο Χώρο
Παρασκευή: Δαιμονισμένοι 21:00
Σάββατο: Μέγας Ιεροεξεταστής 21:00
Κυριακή: Μέγας Ιεροεξεταστής –Δαιμονισμένοι 21:00
Τιμές  εισιτηρίων για τις παραστάσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου: Γεν. Είσοδος 15€ Προπώληση: 12€ Μειωμένο: 12€
Τιμές εισιτηρίων για τις παραστάσεις της Κυριακής (παρουσιάζονται και τα δύο έργα): Γεν. Είσοδος 20€

                                                       

Starting on Friday 4 October 2019
At the Specially Configured Underground Hall of MCF
Friday: Demons 21:00
Saturday: The Grand Inquisitor 21:00
Sunday: The Grand Inquisitor-Demons 21:00
Ticket prices for the performances on Fridays and Saturdays: General Admission 15€  Presale: 12€ Reduced Admission: 12€
Ticket prices for the performances on Sundays(both plays are presented):  General Admission 20€  

Ο ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ- ΜΥΘΟΣ- ΕΜΠΝΕΥΣΗ -ΤΕΧΝΗ
Νοέ 8 @ – Δεκ 8 @

ΈΚΘΕΣΗ
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου έως Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019
Στον Εκθεσιακό χώρο και στο foyer 2ου ορόφου του MCF
Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης: Καθημερινά 18.00-22.00
Εγκαίνια Έκθεσης: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019 στις 19.00
Είσοδος Ελεύθερη

“THE DIONYSIAN CIRCLE- MYTH-INSPIRATION-ART”

EXHIBITION
From Monday 4 November to Sunday 8 December 2019
At the Exhibition Hall and the 2nd floor Foyer of MCF
Opening Hours of the Exhibition: 18.00-22.00
Opening: Saturday 9 November 2019 at 20.00
Free Entrance

ΤΑ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Νοέ 8 @ –

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019
18.00 με 21.00
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Είσοδος Ελεύθερη

 

 

Οn Friday 8 November 2019
from 18:00 to 21:00
at Michael Cacoyannis Foundation
Free Entrance

 

 

LULU – Φρανκ Βέντεκιντ | Θέατρο MCF
Νοέ 8 @ –

 

 

 

 

 

 

Φρανκ Βέντεκιντ – LULU – Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς
Από 6 Νοεμβρίου 2019 στο Θέατρο του MCF  |  Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 20:30
Σάββατο 2πλή παράσταση 18:00 & 21:00
Κυριακή 20:30
Τιμές εισιτηρίων
Κεντρικό τμήμα: 25€, 22€ μειωμένο Πλαϊνα τμήματα: 20€, 17€ μειωμέν0

Frank Wedekind-LULU-Adapted and directed by Yannis  Houvardas
Starting on Wednesday 6 November 2019 at the Theatre of MCF/
Every Wednesday-Thursday-Friday at 20:30
Every Suturday 2 performances at 18:00 & 21:00
Every Sunday at 20:30
Ticket prices:
Central Seats 25€,22€(Reduced Admission)/Side seats 20€, 17€(Reduced Admission)

Νοέ
9
Σα
Μέγας Ιεροεξεταστής – Δαιμονισμένοι | ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
Νοέ 9 @ – Δεκ 2 @

 

Από Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019
Στον ειδικά διαμορφωμένο Υπόγειο Χώρο
Παρασκευή: Δαιμονισμένοι 21:00
Σάββατο: Μέγας Ιεροεξεταστής 21:00
Κυριακή: Μέγας Ιεροεξεταστής –Δαιμονισμένοι 21:00
Τιμές  εισιτηρίων για τις παραστάσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου: Γεν. Είσοδος 15€ Προπώληση: 12€ Μειωμένο: 12€
Τιμές εισιτηρίων για τις παραστάσεις της Κυριακής (παρουσιάζονται και τα δύο έργα): Γεν. Είσοδος 20€

                                                       

Starting on Friday 4 October 2019
At the Specially Configured Underground Hall of MCF
Friday: Demons 21:00
Saturday: The Grand Inquisitor 21:00
Sunday: The Grand Inquisitor-Demons 21:00
Ticket prices for the performances on Fridays and Saturdays: General Admission 15€  Presale: 12€ Reduced Admission: 12€
Ticket prices for the performances on Sundays(both plays are presented):  General Admission 20€  

Ο ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ- ΜΥΘΟΣ- ΕΜΠΝΕΥΣΗ -ΤΕΧΝΗ
Νοέ 9 @ – Δεκ 9 @

ΈΚΘΕΣΗ
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου έως Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019
Στον Εκθεσιακό χώρο και στο foyer 2ου ορόφου του MCF
Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης: Καθημερινά 18.00-22.00
Εγκαίνια Έκθεσης: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019 στις 19.00
Είσοδος Ελεύθερη

“THE DIONYSIAN CIRCLE- MYTH-INSPIRATION-ART”

EXHIBITION
From Monday 4 November to Sunday 8 December 2019
At the Exhibition Hall and the 2nd floor Foyer of MCF
Opening Hours of the Exhibition: 18.00-22.00
Opening: Saturday 9 November 2019 at 20.00
Free Entrance

LULU – Φρανκ Βέντεκιντ | Θέατρο MCF
Νοέ 9 @ –

 

 

 

 

 

 

Φρανκ Βέντεκιντ – LULU – Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς
Από 6 Νοεμβρίου 2019 στο Θέατρο του MCF  |  Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 20:30
Σάββατο 2πλή παράσταση 18:00 & 21:00
Κυριακή 20:30
Τιμές εισιτηρίων
Κεντρικό τμήμα: 25€, 22€ μειωμένο Πλαϊνα τμήματα: 20€, 17€ μειωμέν0

Frank Wedekind-LULU-Adapted and directed by Yannis  Houvardas
Starting on Wednesday 6 November 2019 at the Theatre of MCF/
Every Wednesday-Thursday-Friday at 20:30
Every Suturday 2 performances at 18:00 & 21:00
Every Sunday at 20:30
Ticket prices:
Central Seats 25€,22€(Reduced Admission)/Side seats 20€, 17€(Reduced Admission)