Μιχάλης Κακογιάννης

Βιογραφία, Σκηνοθετικό & Συγγραφικό Έργο, Φωτισμός Μνημείων Ακροπόλεως...

Υποδομές Ιδρύματος

Πολιτιστικό Κέντρο, Κινηματογράφος, Θέατρο, Εκθεσιακός Χώρος, Black Box...

Επικοινωνία

Πρόσβαση και στοιχεία επικοινωνίας του Ιδρύματος...

Εισιτήρια

Αγορά εισιτηρίων μέσω του www.ticketservices.gr...

Διοίκηση Ιδρύματος

Σκοπός, Μέλη Δ.Σ., Συμβουλευτική Επιτροπή Επί Καλλιτεχνικών Θεμάτων...

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης...

ΙΜΚ και Ευρωπαϊκα προγράμματα

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης...

Ευκαιρίες Εργασίας

Πληροφορίες για την κατάθεση Βιογραφικού Σημειώματος...

CLAP - The Restaurant

Η Ελληνική κουζίνα μέσα από τα μάτια του Αλέξανδρου Τσιοτίνη...