ΙΜΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02/2018 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23.03.2018