Τρεις γενιές Ελληνικής Ζωγραφικής – Χαρακτικής - Γλυπτικής | Β Κύκλος