ΠΑΡΑ-ΜΥΘΕΟΜΑΙ IX

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 έως Τρίτη 28 Μαΐου 2019, 18:00
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Ημέρες & Ώρες
Περιγραφή