Παρουσίαση Βραβευμένων Μονόπρακτων 2018

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 έως Σάββατο 13 Απριλίου 2019
Ειδικά Διαμορφωμένος Υπόγειος Χώρος
Ημέρες & Ώρες
Περιγραφή
Εισιτήρια