Η Βιογραφία του Πατρογονικού, ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας.

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 έως Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019, 21:00
Θέατρο
Ημέρες & Ώρες
Περιγραφή
Εισιτήρια