Μιχάλης Κακογιάννης

Μιχάλης Κακογιάννης

Βιογραφικό | Σκηνοθετικό έργο | Συγγραφικό έργο | Κύπρος | Φωτισμός Ακρόπολης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΚΥΠΡΟΣ.