Τραγούδα μου Ιστορικά 

Τραγούδα μου Ιστορικά  Μορφές και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από τα δημοτικά και λόγια τραγούδια των Γραικών 20 Σεπτεμβρίου…