ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο κινηματογράφος έχει χωρητικότητα 121 ατόμων σε 10 σειρές επί κεκλιμένου δαπέδου, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων.

Διαθέτει αναλογική κινηματογραφική μηχανή, αλλά υπάρχει και δυνατότητα ψηφιακής προβολής. Η ηχητική εγκατάσταση υποστηρίζει ήχο Dolby Surround.

Η αίθουσα αυτή έχει μελετηθεί για πολλαπλές χρήσεις. Συνέδρια, ομιλίες και θεατρικές δοκιμές μπορούν να στεγαστούν στον χώρο αυτό. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί μικρή σκηνή με πρόβλεψη μεταξύ άλλων συνεδριακού συστήματος προεδρείου. Μπάρες φωτισμού με προβολείς έχουν τοποθετηθεί σε τρία σημεία από τα οποία καλύπτονται οι απαιτήσεις της σκηνής.

Οι επιλογές των υλικών καθώς και η μορφολογία της οροφής είναι απόρροια της αισθητικής του χώρου, αλλά και των ακουστικών αναγκών. Ηχοαποροφητικά και ηχοανακλαστικά υλικά εναλλάσσονται αρμονικά ώστε να καλύπτονται οι σύνθετες ακουστικές ανάγκες των διαφόρων χρήσεων της κινηματογραφικής αίθουσας