ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Η ιδιαιτερότητα της θεατρικής αίθουσας έγκειται στην αμφιθεατρική της διάταξη που σε συνδυασμό με τη μη υπερυψωμένη σκηνή και την έντονη κλίση μεταξύ των σειρών επιτυγχάνει την αμεσότητα θεατών και ηθοποιών.

Η όλη μορφολογία της σκηνής και των κερκίδων παραπέμπει σε κλασικά αρχαία ελληνικά θέατρα με τη διαφορά ότι η σύγχρονη και τεχνικά εξοπλισμένη οροφή επέχει θέση ουρανού.
Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής στα δρώμενα του “από μηχανής Θεού”, σε σύγχρονη μορφή,
μέσω καταπακτής στο δάπεδο της σκηνής αλλά και “αιωρούμενος” από την οροφή.

Ο συνολικός αριθμός καθήμενων είναι 328, ενώ υπάρχει και η πρόβλεψη για τις θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων.
Η αίθουσα έχει μελετηθεί για κύρια χρήση το θέατρο, αλλά έχει και τη δυνατότητα να φιλοξενίας μουσικών εκδηλώσεων, συνεδρίων κ.α..

Για τη συνεδριακή χρήση της αίθουσας, πέρα από τον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο μεταφραστών (με δυνατότητα 3 γλωσσών + γλώσσα ομιλητή) έχει εγκατασταθεί ανασυρόμενη οθόνη καθώς και ανασυρόμενο φόντο το οποίο περιορίζει το βάθος της σκηνής.