«Προφορική Ιστορία και η ένταξή της στα προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων »

Η Προφορική Ιστορία και η ένταξή της στα προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δ΄ Αθήνας (δια του Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων), διοργανώνει στο  Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης  επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο

«Η Προφορική Ιστορία και η ένταξή της στα προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων»,

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου, από τις 17:30 έως τις 20:30

Κύριοι στόχοι του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας της Προφορικής Ιστορίας ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Επιπλέον, το σεμινάριο θα παράσχει βασική ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό αντικείμενο που διδάσκουν, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στην Προφορική Ιστορία και ενθαρρύνοντάς τους να την ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους.

Εισηγήσεις

• Τασούλα Βερβενιώτη, ιστορικός: Η Προφορική Ιστορία στην εκπαίδευση

• Γιούλη Χρονοπούλου, φιλόλογος, πρ. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου: Η εμπειρία του δικτύου σχολείων Προφορικής και Τοπικής Ιστορίας του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

• Κοινή εισήγηση των δύο παραπάνω ομιλητριών για το βιβλίο «Προφορική Ιστορία και σχολικό πρόγραμμα» (έκδοση του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής)

• Δώρα Κεχαγιά, Άννα Τρίγκατζη, Δήμητρα Μαντή (εκπαιδευτικοί): Καλές πρακτικές από την αξιοποίηση της Προφορικής Ιστορίας στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση

• Νίκος Καμήλος, Υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων: Η Προφορική Ιστορία στα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής  εδώ

 Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

  17:15    Προσέλευση – Εγγραφές             
17:30Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί    Δ/ντής  Π.Ε.  Δ΄ Αθήνας, Ιωάννης Κουμέντος 
17:35«Η Προφορική Ιστορία στην εκπαίδευση»  Τασούλα Βερβενιώτη, ιστορικός
18:05«Η εμπειρία του δικτύου σχολείων Προφορικής και Τοπικής Ιστορίας του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής»  Γιούλη Χρονοπούλου, πρ. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου φιλολόγων
18:30Το βιβλίο «Προφορική Ιστορία και σχολικό πρόγραμμα» Τασούλα Βερβενιώτη και Γιούλη Χρονοπούλου
  18:45    Διάλειμμα                                                                                                                          
19:00«Καλές πρακτικές από την αξιοποίηση της Προφορικής Ιστορίας στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση» Δώρα Κεχαγιά, Άννα Τρίγκατζη, Δήμητρα Μαντή (εκπαιδευτικοί).  
20:00«Η Προφορική Ιστορία στα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων» Νίκος Καμήλος, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.  
20:20 Συζήτηση
20:30Κλείσιμο Ημερίδας