Κώστας Καζάκος

14 Σεπτεμβρίου 2022

Μια μεγάλη απώλεια και για το Θέατρο και για τη ζωή μας. Δρόμο καλό.