Η παρούσα εκπαιδευτική εφαρμογή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου Έργου που υλοποιήθηκε για το «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους.
Το όνομα Μιχάλης Κακογιάννης -καταξιωμένο μέσα από το έργο του- ως το πλέον προβεβλημένο όνομα Έλληνα σκηνοθέτη παγκοσμίως, αποτελεί ισχυρό διεισδυτικό εργαλείο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Η ψηφιοποίηση αυτού του περιεχομένου και η διάθεσή του διεθνώς, αποτελεί προφανή αναγκαιότητα και συμβάλλει όχι μόνον στην προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Η εκπαιδευτική εφαρμογή απευθύνεται στις ηλικιακές ομάδες των 10-16 χρόνων. Οι χρήστες αντλούν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Μιχάλη Κακογιάννη μέσα από ένα χρονολόγιο με τα έργα του και παράλληλα ψυχαγωγούνται μέσω ενδιαφερόντων διαδραστικών παιχνιδιών.
Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Aegean Soloutions SA.