Επισκεφτείτε το:
www.ancientdrama.gr

Σύντομη παρουσίαση της Πράξης με τίτλο ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ: «Επιρροές και Σύγχρονες Προσεγγίσεις» με διάρκεια τριών χρόνων (2012 – 2014), συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΠΡΑΞΗ

Το Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης, στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. «ATTIKH» του ΕΣΠΑ 2007-2013, εγκαινιάσε το Σεπτέμβριο του 2012 ένα νέο, μεγάλο, τριετές πρόγραμμα με θέμα: «ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ: ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» σε συνεργασία με μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται απολύτως στους καταστατικούς στόχους του ΙΜΚ και αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τον εκπαιδευτικό ρόλο του ΙΜΚ. Ιδιαιτέρως δε, στον τομέα του Αρχαίου Δράματος με τον οποίον είχε ασχοληθεί επισταμένως και ο Μιχάλης Κακογιάννης, με επιστέγασμα την σκηνοθεσία της γνωστής Τριλογίας του (Ιφιγένεια, Τρωάδες, Ηλέκτρα).
Η Πράξη με θέμα: «ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ: ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»εντάσσεται στο γενικότερο προγραμματισμό του ΙΜΚ για την προώθηση της έρευνας και της μελέτης του αρχαίου δράματος, αλλά και της δημιουργίας ενός διεθνούς δικτύου επικοινωνίας και διαλόγου. Η ανταλλαγή διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, θεωριών και πρακτικών, θα συμβάλλει –εκτός των άλλων- στην ανάδειξη της Αθήνας ως σημείου αναφοράς για την έρευνα, τη μελέτη και την πρακτική του αρχαίου δράματος. Ταυτόχρονα, θα δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες-δημιουργούς και σπουδαστές-φοιτητές, ιδιαίτερα στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες, να διευρύνουν τους ορίζοντες και τις δεξιότητές τους.

Το πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να γνωρίσουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές αναγνώσεις, των πάντα επίκαιρων, έργων του αρχαίου δράματος και της κλασικής μας γραμματείας, μέσα και από την οπτική γωνία φημισμένων, για το έργο, τις μελέτες αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές τους Πανεπιστημίων και Πανεπιστημιακών δασκάλων. Η επίτευξη αυτού του στόχου γίνεται δυνατή, σήμερα, εδώ στην Αθήνα, με τη μετάκληση για παραστάσεις, σεμινάρια κι εργαστήρια Πανεπιστημίων όπως του Stanford και τoυ φημισμένoυ του Stanford Summer Theater από τις ΗΠΑ, του Πανεπιστημίου του Leeds από τη Μεγάλη Βρετανία κ.α.
Επιπροσθέτως, πρόκειται για μία ακόμη προσπάθεια του ΙΜΚ να αξιοποιήσει πόρους από τα προγράμματα της Ε.Ε., όπως είχε συμβεί και το 2007. Η ανέγερση του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου του, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσε παράδειγμα «καλής πρακτικής», αφού οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2009 χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς υπερβάσεις στον προϋπολογισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πολιτιστικό κέντρο του ΙΜΚ ξεκίνησε τη λειτουργία του μέσα στην κρίση, και κατορθώνει να αναπτύσσει την πολυποίκιλη, πλούσια δράση του χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις. Οι πόροι του προέρχονται από το κληροδότημα του Ιδρυτή του Μιχάλη Κακογιάννη, τις χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα και τα έσοδα από τις παραστάσεις που φιλοξενεί.
Το ΙΜΚ παρουσιάζει, στα σχεδόν τρία χρόνια λειτουργίας του, πλούσιο καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έχει χαρακτηριστεί ως το πιο ζωντανό Ίδρυμα της πόλης τιμώντας πάντα τον κοινωφελή σκοπό του.
Σε αυτή δε τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, και με έντονες τις επιπτώσεις της ύφεσης, το ΙΜΚ, αναζητώντας διεξόδους προς την ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διαμόρφωσε –όχι τυχαία- τη συγκεκριμένη πρόταση με στόχευση στο Αρχαίο Δράμα και τις Κλασικές Σπουδές.
Όπως σημειώνουν και οι έγκυροι οικονομικοί μελετητές της εταιρείας McKinsey, στην μελέτη που έκαναν για λογαριασμό του ΣΕΒ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ένας εκ των δύο δευτερευόντων κλάδων που μπορούν να αποτελέσουν ένα νέο εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι η δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων κλασικών σπουδών.Αναφέρεται επίσης, ότι ήδη διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια όπως του Stanfordκαι Harvard στις ΗΠΑ και Oxford και Cambridge στην Αγγλία, βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της δημιουργίας και προώθησης τέτοιων προγραμμάτων.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η ευκαιρία για την Ελλάδα εντοπίζεται στη θεσμοθέτηση παγκόσμιας εμβέλειας προγραμμάτων, όπως προγράμματα κλασικών σπουδών σε διάφορες γλώσσες (π.χ. αγγλικά, κινεζικά), τη δημιουργία και ενδυνάμωση των δεσμών με διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, την επιτυχή προώθηση παρόμοιων προγραμμάτων, ως τμήματα μιας συνολικής τουριστικής στρατηγικής κ.α.Σύντομη παρουσίαση της Πράξης με τίτλο ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ: «Επιρροές και Σύγχρονες Προσεγγίσεις» με διάρκεια τριών χρόνων (2012 – 2014), συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2007-2013