ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αρχαίο Δράμα: “Διεπιστημονικές & Δια-καλλιτεχνικές Προσεγγίσεις”

Το Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης, στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. «ATTIKH» του ΕΣΠΑ 2007-2013, εγκαινιάσε το Σεπτέμβριο του 2012 ένα  πρόγραμμα με θέμα: «ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ: ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» σε συνεργασία με μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Fest of Fests - ScreenWiser

Το Fest of Fests είναι μια πρωτοβουλία οργάνωσης ενός διεθνούς δικτύου για τα φεστιβάλ νεανικού κινηματογράφου, διεθνών και εθνικών οργανισμών που έχουν αναλάβει την χάραξη της πολιτικής για τον κινηματογράφο, αλλά και ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών φορέων που ηγούνται του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων κινηματογραφικής....

ΘΕΑ-ΣΙ

Η παρούσα εκπαιδευτική εφαρμογή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου Έργου που υλοποιήθηκε για το «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους.

Αρχείο Θεατρικών Προγραμμάτων 20ου Αιώνα

Ο Μιχάλης Κακογιάννης δεν υπήρξε μόνον ένας παγκοσμίου βεληνεκούς σκηνοθέτης κινηματογράφου, αλλά επίσης και ένας διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης στο χώρο του θεάτρου και της όπερας. Για το λόγο αυτό το Ίδρυμα φιλοξενεί...

Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείο του 21ου Αιώνα

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει ν’ ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, να θέσει το μαθητή στο επίκεντρο των εξελίξεων και να συμβάλει στη διαμόρφωση δημιουργικού εκπαιδευτικού κλίματος «ανοικτών οριζόντων»...