Εικαστικός Διαγωνισμός για την Ανέγερση Μνημείου Μιχάλη Κακογιάννη

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει την προκήρυξη εικαστικού διαγωνισμού για την ανέγερση του μνημείου Μιχάλη Κακογιάννη, που θα τοποθετηθεί στην ομώνυμη πλατεία στην είσοδο του Παλιού Λιμανιού.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εξασφάλιση πρωτότυπης και αισθητικά ενδιαφέρουσας καλλιτεχνικής δημιουργίας, στην οποία θα αναγράφεται η πρόταση «ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» και θα αποδίδει τη δέουσα σημασία στο άτομο του τιμώμενου. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί σημείο αναφοράς για τον τιμώμενο, το όνομα του οποίου φέρει πλέον η πλατεία μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετονομασία της από πλατεία Συντάγματος σε πλατεία Μιχάλη Κακογιάννη. Πληροφορίες και σχετικό υλικό για το άτομό του (κείμενα, φωτογραφίες και φιλμ) μπορείτε να δείτε πιο κάτω.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν καλλιτέχνες ή ομάδες καλλιτεχνών που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού, ή άλλη σχέση εξάρτισης με οποιοδήποτε μέλος της Κριτικής Επιτροπής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώθούν από τα έγγραφα του Διαγωνισμού τα οποία έχουν αναρτηθεί πιο κάτω. Η παραλαβή των εγγράφων είναι δωρεάν και η συμμετοχή δεν απαιτεί προγενέστερη εγγραφή για το Διαγωνισμό.

δείτε περισσότερα εδώ