ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σε ευχαριστούμε μεγάλε συνθέτη για τις μουσικές, την αφύπνιση, την φλόγα.

Τιμή μας που ζήσαμε στα χρόνια σου…