Αρχαίο Δράμα – Workshops

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Η δύναμη της ποίησης και της σωματικότητας, συνδιαλέγεται με τα τον λόγο και τους ονειρικούς
κόσμους που μπορούν και κατασκευάζουν. Ο μύθος και η τεχνική.

Εργαστήρια
Εργαστήριο 1 :Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 11:00 – 15:00 (Διάρκεια 4 ώρες)
Θεματική: Σύγχρονη διαχείριση του χώρου στην παρουσίαση του Αρχαίου Δράματος
Εισηγητής: Ján Tereba (σκηνογράφος της παράστασης «Ηρακλής»)

Εργαστήριο 2 : Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 16:00- 20:00 (Διάρκεια 4 ώρες)
Θεματική: Ονειρεύομαι τον θάνατο της μητέρας μου (μια ανάγνωση των τραγωδιών «Χοηφόροι « και
«Ευμενίδες» από την Τριλογία «Ορέστεια» σε μετάφραση Δημήτρη Δημητριάδη)
Εισηγητής: Άντζελα Μπρούσκου (σκηνοθέτις)

Εργαστήριο 3 : Κυριακή 8 Μαΐου 2022 15:00- 19:00 (Διάρκεια 4 ώρες)
Θεματική: WORD AND IMAGE IN ANCIENT DRAMA
The most important and significant thing in ancient drama is the word, verse and language itself. How
do you transform it into an image? How do you direct it for contemporary stage while still respecting its
original values?
Εισηγητής: Tomáš Loužný (σκηνοθέτης της παράστασης «Ηρακλής»)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1ο Εργαστήριο : Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 11:00 – 15:00
2ο Εργαστήριο: Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 16:00- 20:00
3ο Εργαστήριο: Κυριακή 8 Μαΐου 2022 15:00- 19:00
3.2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Προϋποθέσεις/κριτήρια: Έως 25 άτομα. Είναι υποχρεωτικό για τους συμμετέχοντες να
παρακολουθήσουν το σύνολο του εργαστηρίου, δηλαδή και τις 3 ημέρες.
Απευθύνεται σε: Αποφοίτους Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, αποφοίτους Τμημάτων Κλασικών
Σπουδών, αποφοίτους δραματικών σχολών και επαγγελματίες ηθοποιούς. Πρότερη θεατρική εμπειρία
θα αξιολογηθεί θετικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αίτηση συμμετοχής για το Σεμινάριο και τα Εργαστήρια μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι
Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, απόφοιτοι Τμημάτων Κλασικών Σπουδών, απόφοιτοι δραματικών
σχολών και επαγγελματίες ηθοποιοί. Πρότερη θεατρική εμπειρία θα αξιολογηθεί θετικά.
Δεδομένου ότι το Σεμινάριο και τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα, οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (βλ. στο τέλος του παρόντος εγγράφου, σελ. 11)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Η΄ ΠΤΥΧΙΟ (αντίγραφο)

ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (υποχρεωτικό)
και μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση adrama@mcf.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τα Εργαστήρια: Τρίτη 3 Μαΐου
2022 στις 15:00
Η επιλογή θα γίνει από τριμελή Επιτροπή που έχει ορισθεί με απόφαση του Ιδρύματος σε συνεργασία
με το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του οποίου εντάσσεται το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος (Arc-Net), με βάση την
πληρότητα των κατατεθειμένων αιτήσεων συμμετοχής και το περιεχόμενο της επιστολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (ανεξαρτήτως αν θα πληρωθεί ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός αντιστοίχως για το
Σεμινάριο και τα Εργαστήρια).
Ο σχετικός πίνακας τελικής επιλογής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του www.mcf.gr, το αργότερο
μέχρι την Τετάρτη 4 Μαϊου 2022. Όσοι επιλεγούν να παρακολουθήσουν τα Εργαστήρια θα
ενημερωθούν με e-mail, ή τηλεφωνικά, για το πώς θα παραλάβουν το φάκελο με τον κανονισμό
συμμετοχής, το υλικό προετοιμασίας και το τελικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.
Μετά το τέλος των Εργαστηριών υπάρχει δυνατότητα Βεβαίωσης Παρακολούθησης (αυστηρά
με βάση την πλήρη τήρηση του Κανονισμού Συμμετοχής) μετά από γνωστοποίηση του
ενδιαφερομένου προς το Ίδρυμα.


Πληροφορίες: www.mcf.gr, 210 3418 551 καθημερινά 12:00 με 17:00