ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» 1/2018 - Υπηρεσίες μεταφορών και φιλοξενίας θεσμού «Διεθνές Δίκτυο Νεανικών Κινηματογραφικών Φεστιβάλ»(Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.)