Το Ημερολόγιο ενός Τρελού

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 έως Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, 21:00
Θέατρο
Ημέρες & Ώρες
Περιγραφή
Εισιτήρια